Drukuj

Historia jednostki

Dawid Kędzior. Opublikowano w Historia Jednostki

HISTORIA JEDNOSTKI OSP ILKOWICE

 

Powstanie ruchu strażackiego w Ilkowicach datuje się na rok 1912-1913. Wówczas kilku miejscowych gospodarzy, m.in. Wojciech Rzepka, Józef Kumięga, Michał Nowak, Stanisław Mężyk i Paweł Wenc utworzyło organizację, której zadaniem była ochrona ludności przed pożarami. Do pierwszych druhów dołączyli wkrótce Paweł Herduś, Wojciech Madura, Michał Trytko, Maciej Bożek, Michał Herduś i Wojciech Kania. Strażacy mieli do dyspozycji bardzo prowizoryczny sprzęt: kilka wiader, bosaki, toporki. Dopiero po pewnym czasie na wyposażeniu znalazła się bryczka konna z zamontowaną sikawką ręczną.

Odrestaurowana sikawka z 1913r będąca pierwszym pojazdem OSP Ilkowice; zdjęcie ok.2004r

 

 

Lata 1939- 45 to okres upadku działalności społecznej OSP. Działania strażaków ograniczały się do ochrony przeciwpożarowej przez tzw. warty oraz gaszenia pożarów będących następstwem działań wojennych. Działania te były akceptowane przez okupanta ze względu na stacjonujący we wsi sprzęt oraz zakwaterowane wojsko.

Po zakończeniu działań wojennych, na miejscu rozebranego budynku dworskiego zaczęto budowę Domu Ludowego, mieszczącego również remizę OSP.

 

Dowódcy jednostki z okresu międzywojennego i lat powojennych:

 

- Michał Nowak   1918-23

- Adam Rodak      1923- 26

- Stanisław Putlak 1926- 46

- Stanisław Gębiś   1946- 49

- Adam Kumięga    1949- 62

- Tadeusz Gubernat 1962- 64

- Stanisław Podraza 1964- 77

 

 

To właśnie za czasów kadencji Stanisława Podrazy jednostka przeszła znaczący rozwój swojej działalności. Miało miejsce wtedy przekazanie wozu pożarniczego Star z plandeką oraz motopompy M-400. W 1975 roku został zakupiony, głównie ze środków zebranych wśród mieszkańców Ilkowic, znacznie nowocześniejszy, Star-29. 25 maja 1969 roku OSP Ilkowice świeciła jubileusz 55-lecia powstania jak jednostki.

Star 29 należący do jednostki OSP Ilkowice; lata 90-te

 

W 1983 roku, w trakcie uroczystości obchodów jubileuszu 70-lecia powstania OSP, społeczeństwo przekazało strażakom sztandar, jako dowód uznania dla ofiarności druhów.

Przekazanie sztandaru jednostce OSP Ilkowice; rozprowadzający Józef Trytko,

sztandar niosą od lewej: Ryszard Gniecki, Kazimierz Panek, Ryszard Madura;

Ilkowice 1983r

 

Uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Ilkowice przez

ks. Romana Wójcika w Kościele p.w. Św. Trójcy w Łęgu Tarnowskim;

Łęg Tarnowski 1983r

 

 

Rok 1997 w całym kraju stał pod znakiem powodzi oraz związanych z nią działań straży pożarnych, mających na celu ograniczanie jej skutków. Również strażacy z Ilkowic brali czynny udział w uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Dunajec. Kolejne lata to dalszy udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych oraz starania o dozbrajanie jednostki. Wysłużony Star-29, w 2004 roku, został wreszcie zastąpiony Starem-200. Przekazany w 2003 roku przez Wojewódzką Komendę Policji w Bydgoszczy został przystosowany do potrzeb straży, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Żabnie, Wojewódzkiej Komendy PSP w Krakowie oraz samych strażaków i mieszkańców Ilkowic.

 

Uroczystość 90-lecia OSP Ilkowice połączona z przekazania

jednostce nowego wozu bojowego; Ilkowice 27.06.2004r

 

Wóz bojowy GBAM 2,5/16   Star 200

 

2009 rok był kolejnym sprawdzianem umiejętności dla druhów, tym razem w zakresie działań przeciwpowodziowych. W Ilkowicach oraz w sąsiedniej miejscowości Łęg Tarnowski doszło do podtopień kilku ulic, a same działania ratownicze i usuwanie skutków powodzi trwały kilka dni.

 

 

Ilkowice, ul. Partyzantów 27.06.2009r

 

 

Łęg Tarnowski, ul. Nowa 27.06.2009r

 

 

 

Usuwanie skutków przelania się wody przez wały Żabnicy oraz intensywnych opadów deszczu;

Łęg Tarnowski 29.06.2009r

 

 

 

Jednak był to zaledwie przedsmak tego co nastąpiło rok później. Intensywne opady w maju i na początku czerwca 2010 roku spowodowały gwałtowne wezbrania rzek na południu Polski i znowu strażacy brali czynny udział w akcjach ratowniczych, które tym razem trwały jednym ciągiem od 16 maja do połowy czerwca.

 

 

Przepompowywanie wody z rowu melioracyjnego do Dunajca;

ul. Świętego Floriana, Ilkowice 18.05.2010r

 

 

Skutki zamknięcia śluzy rowu melioracyjnego przez

wezbrane wody Dunajca; ul. Św. Floriana, Ilkowice 18.05.2010r

 

 

Samochód OSP Ilkowice podczas akcji usuwania

skutków powodzi w Woli Rogowskiej 28.05.2010r

 

… i kolejne przepompowywanie wody przez wał; ul. Św. Floriana, Ilkowice 02.06.2010r

 

Natomiast pojedyncze akcje związane z usuwaniem skutków powodzi i podtopień, oraz działania prewencyjne miały miejsce jeszcze przez kilka miesięcy.

 

 

Udrażnianie przepustów rowu melioracyjnego uszkodzonych

podczas powodzi 2010; Ilkowice 27.04.2011r

 

Kolejni naczelnicy jednostki:

- Stanisław Trytko     1977- 94

- Ryszard Gniecki     1994- 2008

- Marek Broda            2008-  2016

- Dawid Kędzior        2016- do chwili obecnej

 

Działalność OSP Ilkowice to nie tylko udział w akcjach bojowych. Liczne zawody, ćwiczenia oraz działalność społeczna stanowią również część historii jednostki

 

 

Żabno 03.09.1995r  – I miejsce

 

 

Odporyszów 10.07.2005r - II miejsce

 

 

 

 

Ilkowice 06.07.2008r- IV miejsce

 

 

Ćwiczenia przeciwpowodziowe; Biała 10.04.2010r

 

Ciąg dalszy w przygotowniu.........................................................................